Na današnji dan

Janaab Pakal III. (799.)

Janaab Pakal III. poznat je i pod imenom Wak Kimi Janaab Pakal ili Šest smrt. Bio je poznati majanski ayaw, odnosno vladar majanskog grada Palenquea. Zasad nam je poznat samo jedan natpis s njegovim imenom. Pronađen je na jednoj crnoj keramičkoj posudi pronađenoj u rezidencijalnoj četvrti, dakle, izvan kraljevskih odaja. Zapisano je da je Janaab Pakal III. stupio na prijestolje 13. studenog 799. godine, prema našem kalendaru. Zapravo stoji zapisan dan 9.18.9.4.4 7 K’an 17 Muwan. Ovaj način bilježenja nadnevaka pripada mezoameričkom kalendaru Dugog brojanja, koji su vjerojatno razvili Olmeci, a Maje preuzeli. U njemu je osnova broj 20. Kalendar Dugog brojanja počinje prema julijanskom kalendaru 6.9.3114. pr. Kr.

Datum dolaska Janaaba Pakala III. na prijestolje posljednji je konkretni datum iz majanske povijesti grada Palenquea. Tad je grad već bio na zalasku, broj stanovnika je pao i više se ništa nije gradilo. 

Smatra se da je Janaab Pakal III. bio nižerangirani velikaš jer nije nosio visoku titulu Svetog vladara Palenquea (k’uhul B’aakal ajaw).

Piše Marsela Alić


Komentari