Na današnji dan

James Clark Ross – čovjek koji je prvi otkrio Sjeverni magnetski pol – 1800.

Po njemu je nazvan Rossov ledeni šelf, najveći te vrste na svijetu, s ledom debljine nekoliko stotina metara, koji se prostire na morskoj površini od gotovo pola milijuna četvornih kilometara.

Dana 15. travnja 1800. godine rođen je James Clark Ross, jedan od najvažnijih polarnih istraživača u svjetskoj povijesti. Sudjelovao je u nizu ekspedicija na Arktik, a postao je znamenit kao prvi istraživač koji je locirao Sjeverni magnetski pol. Ipak, najpoznatiji je ostao po svojoj ekspediciji u smjeru Antarktike, kamo je dospio južnije od bilo kojeg istraživača u dotadašnjoj povijesti. Na tu je ekspediciju krenuo dvama brodovima, zvanima HMS Erebus i HMS Terror. Kartografirao je velik dio obala Antarktike, a prvi je dopro do golemog ledenog šelfa koji je kasnije njemu u čast nazvan Rossovim ledenim šelfom. Riječ je o najvećem ledenom šelfu na svijetu, debelom nekoliko stotina metara i prostrtom na morskoj površini od gotovo pola milijuna četvornih kilometara. Kad je Rossova ekspedicija došla do tog šelfa bila je iznenađena velikom ledenom barijerom pred sobom (nad okolnim se morem Rossov ledeni šelf izdiže ledom debelim 15 do 50 metara).

Ross je tu zatečenu barijeru usporedio sa znamenitim Bijelim stijenama Dovera iz svoje domovine. Rossova je ekspedicija otkrila i dva vulkana na Antarktici – Mount Erebus i Mount Terror – oba viša od 3.200 metara. Ti su vulkani dobili ime po dvama Rossovim brodovima, a zanimljivo je da je Mount Erebus danas najjužniji aktivni vulkan na Zemlji. 

Komentari