Na današnji dan

Jakov Mikalja – autor modernog rječnika iz 17. stoljeća (1601.)

Jezikoslovac J. Mikalja rodio se 31. ožujka 1601. godine u talijanskoj pokrajini Molise gdje žive izbjegli Hrvati. Studirao je filozofiju i stupio u isusovački red. U Dubrovniku je nekoliko godina bio učitelj gramatike na gimnaziji gdje je ravnateljevao Bartol Kašić, pisac prve hrvatske gramatike. Zatim je poslan u Temišvar (Rumunjska) gdje je djelovao kao misionar. Kratko vrijeme proveo je u Slovačkoj i Rimu, da bi zadnjih 8 godina života proveo u Loretu kao ispovjednik za hrvatske hodočasnike.

Životno djelo leksikografa Mikalje trojezični je rječnik Blago jezika slovinskoga. Na njemu je radio preko deset godina, a dovršio ga oko 1650. godine. Tiskan je u Italiji u 1000 primjeraka na preko 850 stranica. S obzirom na to da je izrađen sredinom 17. stoljeća i sadrži 25000 natuknica, riječ je o impresivnom djelu. Rječnik je zanimljiv ne samo zbog obujma već i zato što se u uvodu nalaze talijanska gramatika i razmatranje o pravilima pisanja. Većina natuknica dolazi iz dalmatinskog, dubrovačkog i bosanskog narječja u jekavskom obliku. Treba naglasiti da u 17. stoljeću ne postoji hrvatski jezik u današnjem smislu, nego niz narječja.

Najveća vrijednost Blaga jezika slovinskoga je u tome što je to prvi rječnik u kojem je polazni jezik hrvatski dijalekt, a ostala dva su talijanski i latinski. Iako je opći rječnik, on sadrži natuknice iz raznih područja: glazba, medicina, pravo, umjetnost, biologija… Po konceptu Mikaljin je rječnik vrlo moderan. Osim prijevoda nudi definicije, istoznačnice, daje primjere upotrebe, kolokacije, frazeme i slično.

Na kraju navedimo zašto je Blago jezika slovinskoga iznimno vrijedno u povijesti hrvatskoga jezika:


– sadrži prvu gramatiku nekog romanskog jezika objašnjenu na hrvatskom jeziku

– prvi hrvatski rječnik u kojem je hrvatski polazni jezik

– prvi hrvatski rječnik u kojem je hrvatski stupac organiziran kao da je rječnik jednojezični

– prvi hrvatski rječnik modernog koncepta

– prvi hrvatski rječnik po bogatstvu podataka

Piše: Marsela Alić

Komentari