Na današnji dan

Jakob Fugger – najbogatiji čovjek (1459.)

Jakob Fugger Bogati ili Jakob Fugger od Ljiljana rodio se 6.3.1459. u Augsburgu. Od 1495.  do 1525. bio je najznačajniji poduzetnik i bankar u Europi. Svoje poduzeće je u manje od deset godina pretvorio u europski koncern.

Njegova se obitelj obogatila na trgovini vunom s Italijom, a imali su i rudnike bakra te srebra. Neko vrijeme držao je monopol na tržištu bakra, koji je izvozio i u Indiju.

Poslovanjem s obitelji Habsburg utjecao je na politiku u Europi te izbor kraljeva i ženidbe. Financirao je gradnju prve renesansne crkvene građevine u Njemačkoj. Riječ je o kapeli sv. Ane u koj je pokopan. Godine 1521. osnova je Fuggerei, naselje za siromašne radnike koji žele naći posao. Danas je to najstarije sačuvano naselje za socijalno ugrožene.  

Kupnjom ogromnih posjeda i grofovija stekao je naslov grofa, što je bio presedan u tadašnjoj Europi. Prema nekim proračunima Fugger je u današnjoj vrijednosti pod kraj života posjedovao 300 milijardi dolara. Umro je 1525. kao najbogatija osoba u povijesti.


Komentari