Na današnji dan

Izumrla dinastija Habsburg u muškom koljenu (1740.)

Na današnji dan 1740. godine umro je car Karlo VI., otac znamenite carice Marije Terezije. Zanimljivo je da je Karlo VI. bio posljednji živući muški pripadnik dinastije Habsburg, vjerojatno najmoćnije dinastije u europskoj povijesti (uz francusku dinastiju Capet). Habsburgovci su prvi put na čelo Svetog Rimskog Carstva došli još 1273. godine, više od 400 godina prije rođenja cara Karla VI.

Zanimljivo je da je Karlo VI. vladao tijekom života nad golemim dijelom Europe, premda ne svugdje istovremeno. Naime, već uoči njegovog dolaska na prijestolje, vojne snage Habsburške Monarhije preotele su Osmanskom Carstvu velike teritorije u Ugarskoj i na Balkanu. Dapače, tijekom njegovog vladanja granica s Osmanskim Carstvom tekla je jedno vrijeme južno od Save i Dunava, tako da je Karlo VI. nosio i titulu vladara Srbije. Osim što je bio car Svetog Rimskog Carstva, jedno je vrijeme vladao i nad južnom Italijom (Napulj i Sicilija), pa i nad otokom Sardinijom. U mladosti je Karlo VI. proglašen i kraljem Španjolske jer je tamošnja grana Habsburgovaca izumrla ranije (austrijska grana dinastije tada je položila pravo na španjolsko naslijeđe). To je, barem teoretski, učinilo Karla vladarom svih španjolskih kolonija, koje su se tada protezale od Latinske Amerike pa sve do Filipina. Dapače, Karlo je zavladao i većim dijelom današnje Belgije te milanskim i parmskim vojvodstvima u Italiji. Zanimljivo je da je nominalno nosio i titulu kralja Jeruzalema.

Smrću Karla VI. kod Beča, na današnji dan 1740. godine, izumrla je u muškom koljenu dinastija Habsburg. U trenutku smrti bilo mu je 55 godina. Njegove teritorije i pretenzije naslijedila je 23-godišnja kći – Marija Terezija – koja je to naslijeđe morala braniti vojnom silom.

Komentari