Na današnji dan

Ivo Pilar – otac hrvatske geopolitike (1874.)

Pravnik, povjesničar, publicist, filozofski pisac i pravaški političar Ivo Pilar rođen je 19. lipnja 1874. u Zagrebu. Smatra ga se ocem hrvatske geopolitike, a po njemu je nazvan Institut društvenih znanosti u Zagrebu.

Nakon što je doktorirao pravo u Beču Pilar godinama živi u BiH gdje radi u pravosuđu te vodi odvjetnički ured. Sudjeluje u osnivanju Hrvatske narodne zajednice za BiH i politički surađuje s nadbiskupom vrhbosanskim Josipom Stadlerom zagovarajući pravašku politiku. Godine 1910. Pilar objavljuje svoju prvu značajniju političku brošuru Nadbiskup Stadler i Hrvatska narodna zajednica.

Ivo Pilar je Bosnu i Hercegovinu smatrao dijelom Hrvatske, a rješenje hrvatskog pitanja vidio je u sklopu federalistički uređene Habsburške Monarhije u kojoj bi bile okupljene sve hrvatske zemlje. Nakon Prvog svjetskog rata prestaje se javno baviti politikom, ali nastavlja suradnju s vodećim hrvatskim političarima, osobito s članovima HSS-a. Do kraja života dosljedno se protivio ujedinjenju južnoslavenskih zemalja unutar Jugoslavije, o čem svjedoči i njegovo djelo Uvijek iznova Srbija.

Pilar je pisao niz radova o gospodarstvu, socijalnoj religiji, psihologiji te filozofiji. Epitet oca hrvatske geopolitike priskrbio si je radom Politički zemljopis hrvatskih zemalja. Kako je zbog svojih antijugoslavenskih stavova bio pod pažnjom vlasti, mnoge tekstove i članke objavljivao je pod pseudonimoma  (D. Juričić, L. von Südland, Florian Lichtträger).

Ivo Pilar preminuo je 1933. u rodnom Zagrebu.


piše: Dražen Krajcar

Komentari