Na današnji dan

Ivan Ranger – najpoznatiji barokni slikar u Hrvatskoj (1753.)

Premda je rođen u Tirolu, otprilike polovicu svoga života proživio je na području Hrvatske, gdje je i preminuo.

Dana 19. srpnja 1700. godine rodio se Ivan Ranger, pavlinski redovnik i znameniti barokni umjetnik. Bio je redovnik u pavlinskom samostanu u Lepoglavi, a oslikavao je unutrašnjosti crkava i kapela svojega reda u Lepoglavi, Remetama kraj Zagreba, Purgi Bednjanskoj, Štrigovi i Olimju. Oslikavao je prostore i za franjevce (u Varaždinu i Krapini) pa i za svjetovne naručitelje.

Rodio se u Tirolu, kod Innsbrucka, ali je otprilike polovicu života proživio na području Hrvatske, uglavnom u razdoblju vladavine carice i kraljice Marije Terezije. Nažalost, o njegovom se životu malo zna. O godini ređenja i smrti znamo iz rukopisa Josipa Bedekovića Catalogus vivorum et demortuorum fratres sancti Pauli primi eremitae. U njemu piše da je Ranger zaređen 1734. godine, a umro 1753. Sigurno je da je bio najveći slikar hrvatskih pavlina. 

U Hrvatskoj je počeo djelovati vjerojatno pomažući oslikati crkvu Marije Koruške kraj Križevaca. Rangerovo dosad najstarije pronađeno djelo je oslikana kapela sv. Ivana Krstitelja u Gorici Lepoglavskoj. Postao je poznat početkom četrdesetih godina 18. stoljeća, nakon što je oslikao zavjetnu crkvu sv. Marije Snježne u Belcu.  Ranger je poznavao suvremene trendove u slikarstvu jer su mu pavlini omogućili studijsko putovanje u Italiju. Smatra se najvećim predstavnikom baroknog iluzionističkog slikarstva. Njegov je stil poseban jer spaja tirolsku, bavarsku i talijansku tradiciju, a najpoznatiji je kao majstor zidnog slikarstva. Ranger nikad nije potpisao svoja djela, a njegov je opus djelomično sačuvan. Osim toga, neke su građevine za koje postoje zapisi o njegovom stvaralaštvu, srušene, oštećene ili oličene. 

Smrt ga je zatekla 1753. u Lepoglavi, gdje se nalazio središnji samostan pavlinskog reda na hrvatskim prostorima.


Piše: Marsela Alić 

Komentari