Na današnji dan

Ivan Pavao II. proglasio 103 korejska mučenika svecima Katoličke crkve – 1984.

U Južnoj Koreji danas živi više od 5.400.000 katolika, a Katolička crkva ondje ima preko 1.600 župa.

Dana 6. svibnja 1984. godine papa sv. Ivan Pavao II. proglasio je 103 korejska mučenika svecima Katoličke crkve. Radilo se o mučenicima koji su stradali prilikom progona katolika u Koreji tijekom dužeg vremenskog razdoblja, počevši od otprilike 1839. godine. Papa je 103 korejska mučenika proglasio svetima prilikom svog posjeta Južnoj Koreji, na svečanosti u Seoulu.

Zanimljivo je da je danas Južna Koreja navodno četvrta država u katoličkom svijetu po ukupnom broju svetaca. Među 103 na današnji dan proglašena sveca bio je i sv. Andrija Kim Taegon, prvi domaći katolički svećenik u Koreji, koji je mučen i pogubljen 1846. godine, u dobi od samo 25 godina. Ipak, među 103 sveca većina nisu bili svećenici nego laici (u Koreji je katolička zajednica isprva nastala od laika, a tek kasnije je osnažena svećenicima).

Među kanoniziranima na današnji dan bio je i biskup sv. Lovro-Josip-Marije Imbert, kojem je nakon mučenja odsječena glava 1839. godine. U to je vrijeme pogubljen i sv. Pavao Chong Hasang. Među korejskim mučenicima bili su i sv. Petar Yu Taechol, sv. Stjepan Min Kukka, sv. Antun Kim Songu, sv. Šimun-Franjo Berneux, sv. Petar-Henrik Dorie, sv. Antun Daveluy, sv. Toma Son Chason, sv. Josip Cho Yunho i sv. Ivan Yi Yunil.

U Južnoj Koreji posljednjih se godina brzo povećava broj rimokatolika, tako da oni čine već preko 10% stanovništva. Sve u svemu, u Južnoj Koreji danas živi više od 5.400.000 katolika, a Katolička crkva ondje ima preko 1.600 župa.


Komentari