Na današnji dan

Ivan Lorković – zagovornik preoblikovanja Kraljevine SHS u federativnu republiku – 1876.

Sa Stjepnom Radićem razišao se nakon što je ovaj napustio republikanizam.

Pravnik i političar Ivan Lorković rodio se 17. lipnja 1876. godine u Zagrebu gdje je završio studij prava. Još tijekom studija pristupa liberalnoj omladini. Utemeljio je Hrvatsku naprednu stranku te je urednik njezinog glasila Pokret. Godine 1905. stranka pristupa Hrvatsko-srpskoj koaliciji (HSK), a sljedeće godine Lorković je izabran za zastupnika u Hrvatskom saboru.

Nakon što je Frano Supilo napustio Koaliciju, Lorković postaje glavnim predstavnikom njezina hrvatskog dijela, a 1910. godine ujedinjuje svoju stranku s Hrvatskom strankom prava u Hrvatsku samostalnu stranku. Zalagao se za ujedinjenje s Kraljevinom Srbijom na ravnopravnoj osnovi zbog čega dolazi u sukob sa Svetozarom Pribičevićem (vođom hrvatskih Srba) zbog njegovih unitarističkih ideja pa napušta Hrvatsko-srpsku koaliciju.

Nakon osnivanja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca Lorković ulazi u Privremeno narodno predstavništvo (1919.) u kojemu je, zajedno s dijelom nekadašnjih pravaša osnovao Narodni klub. Iste godine s Matkom Laginjom i Matom Drinkovićem osniva novu stranku – Hrvatsku zajednicu unutar koje se zalaže za federalističko uređenje Kraljevine SHS.

Razočaran centralističkim Vidovdanskim ustavom Lorković svoju stranku udružuje s Hrvatskom republikanskom seljačkom strankom i HSP-om u Hrvatski blok te prihvaća republikanski program Stjepana Radića. S Radićem se razilazi nakon što se ovaj odrekao republikanizma (1924.) i od tada zagovara federativno republikansko uređenje države.


Početkom 1926. godine s Antom Trumbićem utemeljuje Hrvatsku federalističku seljačku stranku, ali ubrzo nakon toga umire.

piše: Dražen Krajcar

Komentari