Na današnji dan

Ivan Kapistran – svetac koji je branio kršćanstvo od Osmanlija (1456.)

Dana 23. listopada 1456. godine umro je slavni svetac Ivan Kapistranski. Porijeklom je bio Talijan, a ime je dobio prema rodnom gradu Capestrano u središnjoj Italiji (regija Abruzzo). Sv. Ivan Kapistranski bio je član franjevačkog reda i osobito se angažirao oko obrane kršćanske europe od nadiranja Osmanlija.

Naime, bilo je to doba najžešćih osmanskih prodora, pod vodstvom sultana Mehmeda II. Osvajača. Godine 1453. taj je sultan uspio osvojiti Carigrad, jedan od najvećih europskih gradova i prijestolnicu Bizantskog Carstva. Na Balkanu sultanu je cilj bio osvojiti Beograd, snažnu tvđavu koja je smatrana ključem Ugarske.

U ljeto 1456. sultan Mehmed II. Osvajač započeo je opsadu Beograda. Papa je naredio da se u svim katoličkim kraljevstvima moli za obranu Beograda. Zapovjedništvo nad obranom grada preuzeo je jedan od najslavnijih protuosmanskih ratnika u povijesti – Janos Hunyadi (otac budućeg kralja Matije Korvina).

Ivan Kapistran organizirao je kršćane s područja Srednje Europe da dođu u pomoć opsjednutom Beogradu. Zanimljivo je da je svetac fratar tada već imao 70 godina života. Unatoč starosti s velikim je žarom poveo regrutiranu vojsku protiv Osmanlija. Kapistran i Janos Hunyadi uspjeli su poraziti napadače i spasiti grad od osvajanja.

Unatoč velikom uspjehu, kršćanska je vojska teško stradala ubrzo nakon bitke. Naime, njen je tabor pogodila kuga, od koje je za tri tjedna umro i sam Janos Hunyadi. Razbolio se i Ivan Kapistran te preminuo u Iloku. U tom gradu na obali Dunava prema svojoj želji je i pokopan.


Komentari