Na današnji dan

Ivan Gundulić držao je visoke službe u plemićkoj upravi Dubrovačke Republike – 1638.

Ivan Gundulić preminuo je u dobi od samo 49 godina života. Da je poživio samo malo duže moga bi biti biran za kneza Dubrovačke Republike (donja dobna granica za taj položaj iznosila je 50 godina).

Dana 8. prosinca 1638. godine umro je znameniti hrvatski pjesnik Ivan Gundulić. Pripadao je jednoj od najpoznatijih plemićkih obitelji u Dubrovačkoj Republici. Brojni su Gundulići, poznati i pod prezimenom Gondola, stoljećima vršili razne funkcije u plemićkoj upravi Republike. Čak je i Ivan Gundulić osobno bio na visokim položajima (bio je u dva navrata knez u Konavlima, a također i član Malog vijeća te Senata Dubrovačke Republike). Da nije prerano umro, vrlo je vjerojatno da bi postao i knez Dubrovačke Republike (nominalno najviši položaj u Republici).

Da bismo Ivana Gundulića stavili u povijesnu perspektivu, napomenimo da je on po godini rođenja (1589.) bio blizak poznatom francuskom filozofu Renéu Descartesu, kardinalu Richelieuu te indijskom velikom mogulu Šahu Džahanu (graditelju Taj Mahala). Ivan Gundulić posjedovao je, između ostalog, nekoliko kuća u staroj jezgri Dubrovnika, a bio je također i vlasnik imanja u Konavlima, u Župi i na Mljetu.

Nažalost, Ivan Gundulić preminuo je u dobi od samo 49 godina života. Da je poživio samo malo duže mogao bi biti biran za kneza Dubrovačke Republike (donja dobna granica za taj položaj iznosila je 50 godina). Gundulić je pokopan u obiteljskoj grobnici ispred velikog oltara u franjevačkoj crkvi u Dubrovniku.


Komentari