Na današnji dan

Italija anektirala Slobodnu Državu Rijeku (1924.)

Teritorij grada Rijeke bio je neko vrijeme nakon Prvog svjetskog rata nezavisna država, poput današnjeg Monaka, Lihtenštajna ili San Marina. Zanimljivo je da su tu republiku pod nazivom Slobodna Država Rijeka priznale sve svjetske velesile. Površina joj je bila oko 28 kvadratnih kilometara (za usporedbu Monako ima samo 1,95 kvadratnih kilometara) i prostirala se od Rječine do Preluka.

Slobodna Država Rijeka imala je svoju zastavu, grb i valutu (riječka kruna). Američki predsjednik Wilson predlagao je da nezavisna Rijeka čak bude svjetsko središte Lige naroda (kasnije je odabrana Ženeva). U Slobodnoj Državi Rijeci fašisti su došli na vlast pučem 1922. godine. Trećeg ožujka 1924. priključen je teritorij Rijeke Kraljevini Italiji, nakon što se s takvim rješenjem složila Kraljevina SHS Rimskim ugovorom iz siječnja iste godine, te nakon što je taj ugovor ratificiran u veljači.

Komentari