Na današnji dan

Isusovac na dvoru kineskog cara – 1715.

U to su doba isusovci u Kini bili cijenjeni zbog njihovog velikog znanja, koje je tada već uvelike nadmašivalo Kineze.

Dana 8. listopada 1715. godine rođen je Michel Benoist, isusovac koji je imao značajnu ulogu na kineskom carskom dvoru. Rođen je u francuskoj pokrajini Burgundiji i školovao se za isusovca. Zanimljivo je da je prije odlaska na misionarski rad u Kinu studirao astronomiju u Parizu. Naime, Isusovački red jako je mnogo pažnje polagao znanosti, tako da postoje mišljenja da su isusovci bili najobrazovaniji ljudi u nekadašnjoj europi, i to ne samo na području teologije, nego i na području prirodnih i humanističkih znanosti.

Pater Michel Benoist otišao je u Kinu kad mu je bilo oko 29 godina. U to su doba isusovci u Kini bili cijenjeni zbog njihovog velikog znanja, koje je tada već uvelike nadmašivalo Kineze. Carevi su stoga od isusovaca primali znanje i podatke o Europi, a zauzvrat su dobro postupali s njima.

U to doba 18. stoljeća Kineskim Carstvom vladao je moćni car Qianlong. Kina je bila već tada daleko najmnogoljudnija zemlja na svijetu, baš kao što je i danas. Car je imao preko 260.000.000 podanika, više od čitave Europe.


Car je tako cijenio europsku zapadnjačku kulturu da je naredio da se u Pekingu sagradi nova palača u zapadnjačkom stilu, po uzoru na francuske dvorce kraljeva Luja XIV. i Luja XV. Isusovci su projektirali palaču, a pater Benoist konstrirao je veličanstvene fontane, koje su cara najviše zanimale. Benoist je napravio veliku fontanu s vodenim satom koji se sastojao od 12 kipova koji su predstavljali znakove kineskog zodijaka. Kako je tekao koji sat u danu, tako je iz jednog od 12 kipova curila voda u fontanu. Benoist je za cara napravio i veliku kartu svijeta, te kartu Kineskog Carstva. Naučio je cara i kako rukovati teleskopom. 

Komentari