Na današnji dan

Islandsko priznanje hrvatske nezavisnosti (1991.)

Dana 19. prosinca 1991. godine nezavisnost Republike Hrvatske priznala je prva općepriznata država na svijetu – Island. Naime, sve države koje su prije toga priznale Hrvatsku (Slovenija, Litva, Ukrajina, Latvija) bile su i same u procesu stjecanja nezavisnosti,odnosno polupriznate.

Tako su se Slovenija i Hrvatska međusobno priznale odmah drugi dan nakon što su obje proglasile nezavisnost, 25. lipnja 1991. godine. Litva nas je priznala 30. srpnja, a Ukrajina 11. prosinca. Ukrajina je u to vrijeme već bila u Ujedinjenim narodima, pa je time bila prva članica te organizacije koja nas je priznala. Kad nas je priznao Island, i Njemačka je najavila priznanje, no ono je trebalo stupiti na snagu tek 15. siječnja 1992. godine.

Vatikan nas je priznao 13. siječnja, a San Marino 14. siječnja. Konačno, 15. siječnja priznale su nas sve članice EU, te još Austrija, Kanada, Bugarska, Mađarska, Poljska, Malta, Norveška i Švicarska. Ulice u Novom Zagrebu (Islandska, Ukrajinska, Vatikanska, Savezne Republike Njemačke) nose imena po državama koje su prve priznale Republiku Hrvatsku.


Komentari