Na današnji dan

Isidor Kršnjavi – dvostruki doktor i akademski slikar – 1845.

Bio je saborski zastupnik, a kasnije i predstojnik Odjela za bogoštovlje i nastavu.

Isidor Kršnjavi, hrvatski političar, povjesničar umjetnosti, pisac i slikarrođen je 22. travnja 1845. godine u Našicama. Kršnjavi je studirao u Beču povijest, povijest umjetnosti i filozofiju, a usporedno s time školovaosei za akademskog slikarau Beču i Münchenu. Postao je doktorom filozofije, a u nešto kasnijoj dobi studirao je pravo te stekao doktorat i iz tog područja.

Bio je prvi profesor povijesti umjetnosti na Sveučilištu u Zagrebu. Potaknuo je osnivanje Društva umjetnosti, Muzeja za umjetnost i obrt i Obrtne škole, također bio je prvi ravnatelj Strossmayerove galerije starih majstora i urednik njezinog prvoga kataloga.

Kršnjavi je bio i politički ambiciozan.Kao politički pragmatik napustio je Stranku pravai 1884. postao saborski zastupnik na listi Narodne stranke bana Károlya Khuen-Hédervárya.Kasnijepostaje predstojnik Odjela za bogoštovlje i nastavu. Kršnjavi je na toj funkciji bio vrlo aktivan iproveo je veći broj reformi u srednjoškolskoj i visokoškolskoj nastavi. Brojne reprezentativne zgrade i urbanistički sklopovi u središtu Zagreba projektirani su i/ili izvedeni upravo u njegovo doba i uz njegov angažman(gimnazija u Zagrebu, Glazbeni zavod i dovršenje zgrade Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu…). Izgradio je veći broj umjetničkih ateljea i omogućio mnogobrojnim umjetnicima stipendije, što je dovelo do raskola u Društvu umjetnosti i 1897. do službenoga početka hrvatske moderne.


Uz takoaktivnu javnu djelatnost Kršnjavi je također i slikao te pisao romane i članke.Kao povjesničar umjetnosti predstavio se djelima Dvije radnje o umjetnosti Giambattista Tiepolo. Uz mnogobrojne radove, članke i oglede, događaje iz umjetničkoga života objavio je u memoarskom prikazu Pogled na razvoj hrvatske umjetnosti u moje doba.

Isidor Kršnjavi preminuo je u Zagrebu u1927. godine.

piše: Dražen Krajcar

Komentari