Na današnji dan

Preminuo irski svetac Kolumban (615.)

Dana 21. studenog 615. umro je znameniti sveti Kolumban – irski misionar koji je osnivao samostane po europskom kontinentu. Smjer širenja samostana iz Irske prema kontinentalnoj Europi dao je dragocjen doprinos kršćanstvu u ranom srednjem vijeku. Upravo je sv. Kolumban bio jedan od najpoznatijih misionara u tom razdoblju.

Sv. Kolumban rođen je u Irskoj 543. godine. U Irskoj je postao samostanski redovnik, a tek nakon svoje 40. godine uputio se kao misionar iz Irske prema kontinentalnoj Europi. S dvanaest kolega iskrcao se sv. Kolumban 585. na današnju francusku obalu. Od tamo je krenuo širiti irsku samostansku tradiciju, osnivajući samostane prema irskim uzorima.

Osnovao je niz samostana na području ranosrednjovjekovne Burgundije. Kasnije je prešao na teritorij današnje Njemačke, a osnovao je samostan kod Mehreraua, blizu današnje tromeđe Austrije, Njemačke i Švicarske.  Uputivši se u Italiju, sv. Kolumban osnovao je znameniti samostan Bobbio južno od Milana. Upravo je taj samostan bio uzor za poznati roman Ime ruže Umberta Eca.

Sv. Kolumban umro je u svom samostanu Bobbio. Ondje je i pokopan, a misionarsko djelo nastavili su njegovi suradnici. Među spomenutih dvanaest kolega sv. Kolumbana bio je i znameniti sv. Gal po kojem se zove čitav jedan kanton u Švicarskoj (Sankt Gallen). Katolička crkva slavi sv. Kolumbana 23. studenog.


Komentari