Na današnji dan

Imenovana prva Titova jugoslavenska vlada (NKOJ) – 1943.

Predsjednik NKOJ-a, a time i svojevrsni premijer Jugoslavije bio je Josip Broz Tito, koji je ujedno bio i povjerenik za narodnu obranu. 

Dana 30. studenog 1943. godine imenovana je svojevrsna prva Titova privremena jugoslavenska vlada, zvana Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ). Ta je vlada imenovana na Drugom zasjedanju Antifašističkoga vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ-a) u Jajcu, koje je započelo dan ranije (29. studenog 1943. godine). Dakako, u tom je trenutku još uvijek trajao Drugi svjetski rat pa je NKOJ mogla biti samo privremena vlada (velik dio teritorija još je uvijek bio pod neprijateljskom kontrolom).

NKOJ se sastojao od predsjednika, triju potpredsjednika i većeg broja komesara (povjerenika). Predsjednik NKOJ-a, a time i svojevrsni premijer Jugoslavije bio je Josip Broz Tito, koji je ujedno bio i povjerenik za narodnu obranu. Potpredsjednici NKOJ-a bili su Edvard Kardelj, Vladislav Ribnikar i Božidar Magovac (od sljedeće godine Franjo Gaži). Funkcije povjerenika tj. svojevrsnih ministara držali su: Josip Smodlaka (vanjski poslovi), Vlada Zečević (unutrašnji poslovi), Dušan Sernec (financije) itd.


Komentari