Na današnji dan

Imenovan američki grad Boston prema gradiću Bostonu u Engleskoj – 1630.

Engleski Boston nalazi se oko 7 kilometara od obale Sjevernog mora, a danas ima samo oko 40.000 stanovnika.

Dana 17. rujna 1630. godine imenovan je američki grad Boston, jedan od najvažnijih gradova za ranu povijest SAD-a. Boston su utemeljili doseljenici iz Engleske, a ime Boston dali su mu puritanci, pripadnici engleske protestantske skupine kalvinističkog usmjerenja.

Zanimljivo je da su ime odabrali prema imenu grada Bostona u engleskoj grofoviji Lincolnshire, odakle je u Ameriku dospjelo nekoliko utjecajnih doseljenika. Engleski grad Boston postoji i danas, a nalazi se oko 160 kilometara sjeverno od Londona, gotovo točno na nultom meridijanu (kao i Greenwich). Engleski Boston nalazi se oko 7 kilometara od obale Sjevernog mora, a danas ima oko 40.000 stanovnika. Američki Boston u međuvremenu je postao velegradom na čijem širem području živi više od 4.500.000 stanovnika.

Komentari