Na današnji dan

I Amerikanci su u Drugom svjetskom ratu osnivali koncentracijske logore (1942.)

Mnogi danas ne znaju da su Amerikanci za vrijeme Drugog svjetskog rata osnivali koncentracijske logore na rasnom načelu, i to na teritoriju samog SAD-a. Naime, odlučili su Japance koji su u to vrijeme živjeli u SAD-u za svaki slučaj staviti u logore, kako ne bi predstavljali opasnost za nacionalnu sigurnost.

U koncentracijske logore poslali su kako japanske državljane, tako i američke državljane japanskog porijekla, dakle, prema rasnom kriteriju. Računa se da je oko 110 000 Japanaca dospjelo u logore, većinom onih koji su živjeli uz pacifičku obalu, gdje se prijetnja činila najvećom.

Američka se vlada Ronalda Reagana 1988. ispričala za te postupke, navevši da su oni bili potaknuti rasnim predrasudama, ratnom histerijom i greškama političkog vodstva. Bivšim zarobljenicima i njihovim potomcima dodijelili su odštete u vrijednosti od preko 1,6 milijardi dolara.


Komentari