Na današnji dan

Hrvatski povjesničar i kroničar vladavine carice Marije Terezije (1715.)

Povjesničar, teolog i pravnik te najvažniji hrvatski kroničar sredine 18. stoljeća, Adam Baltazar Krčelić rođen je 5. veljače 1715. godine. Rodio se na području Šenkovca kraj Zaprešića, u neposrednoj blizinu današnje hrvatsko-slovenske granice. Školovao se u Zagrebu, Beču i Bologni gdje je doktorirao teologiju i pravo. U mladosti je postao katolički svećenik, a od 1739. godine bio je župnik u Selima kraj Siska. Od 1745. predavao je na zagrebačkom sjemeništu, a dvije godine kasnije postao je kanonik Zagrebačkog kaptola. Određeno je vrijeme bio i rektor Hrvatskog kolegija u Beču. Dobio je titulu apostolskog protonotara i naslovnog opata. Za boravka u Beču približio se reformnom krugu oko carice Marije Terezije te pristao uz ideje prosvijećenog apsolutizma.

Napisao je veći broj povijesnih djela na hrvatskom i latinskom jeziku. Najpoznatije Krčelićevo djelo je Annuae ili povijest od uključivo 1748. godine i sljedećih (do 1767.) na znanje potomstvu. To je djelo svojevrna povijest i kronika Hrvatske u razdoblju vladavine Marije Terezije. U njemu donosi velik broj podataka i uvida u hrvatsku svakodnevicu i političku situaciju sredine 18. stoljeća. Napisao je i pregled hrvatske povijesti do 1606. pod nazivom Prethodne napomene o kraljevstvima Dalmacije, Hrvatske i Slavonije, u kojem je istaknuo pravo Habsburgovaca na hrvatske zemlje i susjedna područja. To je djelo napisao služeći se bogatom ostavštinom Pavla Rittera Vitezovića, koju mu je predala sama Marija Terezija.

Ostala važnija djela su mu: Živlenje blaženoga Gazotti Augustina, zagrebečkoga biskupa i Povijest zagrebačke stolne crkve. Autor je jednog od najstarijeg pregleda povijesti hrvatske književnosti. Napisao ga je na latinskom jeziku, a obuhvatio je hrvatske pisce od 14. do konca 17. stoljeća.

Neposredno pred smrt, Krčelić je svoje knjige i rukopise darovao knjižnici Kraljevske akademije u Zagrebu, koja je temelj današnjoj Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Krčelić je preminuo kao arhiđakon 1778. godine u Zagrebu, u dobi od 63 godine.

piše: Dražen Krajcar


Komentari