Na današnji dan

Hrvatski kralj koji je izabran za kralja Poljske – 1576.

Budući da je njegov bratić – španjolski kralj Filip II. Habsburški – ostao 1568. godine bez svog jedinog sina postao je tada Maksimilijan II. potencijalnim nasljednikom španjolskog dijela habsburške baštine.

Dana 12. listopada 1576. godine umro je rimsko-njemački car i hrvatsko-ugarski kralj Maksimilijan II. Habsburški. On je 1570-ih godina bio ujedno i potencijalni nasljednik prijestolja Španjolske, a uoči smrti izabran je i za kralja Poljske. Upravo je Maksimilijan II. bio vladar Hrvatske i Ugarske u to doba.

Maksimilijan II. Habsburški rodio se u Beču 1527. godine, otprilike u doba kad je njegov otac Ferdinand Habsburški zasjeo na prijestolje Ugarske, Hrvatske i Češke. Kao najstariji Ferdinandov sin upravo je Maksimilijan II. naslijedio očeve posjede. Budući da je njegov bratić – španjolski kralj Filip II. Habsburški – ostao 1568. godine bez svog jedinog sina (don Carlosa, o kojem su skladane opere) postao je tada Maksimilijan II. potencijalnim nasljednikom španjolskog dijela habsburške baštine (radilo se o golemim prostranstvima, koja su uključivala i novootkrivene zemlje u Americi). Ipak, Filip II. kasnije je uvelike nadživio Maksimilijana II., a rodili su mu se i sinovi, tako da je španjolska grana opstala.

Godine 1575. dio poljskih velikaša izabrao je Maksimilijana II. za kralja Poljske, kao protukandidata Stjepanu Bathoryju. Međutim, car Maksimilijan II. preminuo je već sljedeće (1576.) godine, u vrijeme kad se pripremao izvršiti invaziju Poljske. U trenutku smrti bio je tek u 50. godini.


Komentari