Na današnji dan

Hrvatski kardinal na čelu nekadašnje Inkvizicije (1905.)

Kardinal Franjo Šeper, jedan od najutjecajnijih Hrvata u povijesti Katoličke Crkve, rođen je 2. listopada 1905. godine u Osijeku. Naime, kardinal Šeper bio je jedini Hrvat koji je bio na čelu Kongregacije za nauk vjere i to gotovo 14 godina u važno doba nakon Drugog vatikanskog koncila, kad su u Crkvi provođene mnoge reforme.

Kongregacija za nauk vjere (lat. Congregatio pro Doctrina Fidei) najstarija je od 9 kongregacija Katoličke Crkve i jedna od najaktivnijih. Ta Kongregacija sve do 1904. godine nazivala se Inkvizicijom. Ona ima i svojevrsno prvenstvo među svim kongregacijama, a kardinal koji joj je na čelu ima titulu prefekta i uživa ugled jednog od najutjecajnijih članova Crkve. Šeper je bio prvi prefekt te kongregacije (prije njega sami su pape držali položaj prefekta stotinama godina, zbog važnosti te Kongregacije za Crkvu). Nakon kardinala Šepera novim je prefektom postao kardinal Joseph Ratzinger (kasnije izabran za papu kao Benedikt XVI.).

Franjo Šeper bio je i dugogodišnji zagrebački nadbiskup prije svog postavljanja na čelo Kongregacije za nauk vjere. Na čelu zagrebačke nadbiskupije zamijenio je preminulog Alojzija Stepinca 1960. godine. Godine 1965. Šeper je proglašen kardinalom. Na drugom Vatikanskom koncilu zalagao se za uvođenje narodnog jezika u liturgiju, što je i prihvaćeno. 

Nakon što je 1968. došao na čelo Kongregacije za nauk vjere, sljedeće je godine dao ostavku na mjesto zagrebačkog nadbiskupa. Za novog nadbiskupa izabran je zatim Franjo Kuharić. Kardinal Šeper umro je u Rimu u 77. godini, nakon duge i uspješne crkvene karijere. Danas mu se posmrtni ostaci nalaze sahranjeni u zagrebačkoj katedrali, uz ostatke Alojzija Stepinca.


Komentari