Na današnji dan

Hrvatski filozof Franjo Petrić – 1597.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Posljednje godine života proveo je u papinskom gradu Rimu, gdje je i umro.

Dana 6. veljače 1597. godine u Rimu je umro hrvatski filozof Franjo Petrić (poznat i kao Frane Petrić, a na latinskom jeziku kao Franciscus Patricius). Bio je filozof značajan na europskoj razini, osobito u smislu neoplatoničke filozofije i antiaristotelizma. Petrić je rođen na otoku Cresu 1529. godine, u doba kad je taj otok pripadao Mletačkoj Republici.

Frane Petrić uvelike je djelovao na području Italije, no boravio je i u Njemačkoj i Španjolskoj pa čak i na Cipru. 

Posljednje godine proveo je Petrić u papinskom gradu Rimu, gdje je na današnji dan i umro u 68. godini života. Pokopan je u crkvi sv. Onofrija na rimskom brežuljku Janikulu. 


Komentari