Na današnji dan

Hrvatski ban i palatin Toma Nádasdy (1562.)

Dana 2. lipnja 1562. umro je palatin Toma Nádasdy, svojevremeno vjerojatno najmoćniji aristokrat u Ugarskoj. Imao je titulu baruna, s pridjevcima od Nádasda i Fogarasfölda, a njegovi su unuci kasnije dobili i grofovski naslov. 

Toma Nádasdy izvrsno se oženio u pogledu stjecanja posjeda. Naime, njegova supruga Orsolya (Uršula) Kanizsai bila je nasljednica imanja bogate obitelji Kanizsai, koja je izumrla u muškom koljenu upravo u to vrijeme. Obitelj Nádasdy došla je time u posjed velikih zemljišnih dobara, naročito u dijelu Ugarske koji se nalazi u blizini hrvatskih krajeva. Stekli su i znameniti dvorac u Sárváru u zapadnoj Ugarskoj, koji je zatim stoljećima ostao u posjedu obitelji Nádasdy.

Godine 1537. postao je Toma Nádasdy hrvatskim banom, a ostao je na toj funkciji do 1539. godine. Bilo je to razdoblje velikog pritiska Osmanlija na hrvatske krajeve, a mnogo se osoba iz Hrvatske u to doba preselilo u zapadnu Ugarsku, osobito na područje današnjeg Gradišća (Burgenland), koje je nakon Prvog svjetskog rata došlo u sastav Austrije.

Godine 1554. došao je Toma Nádasdy na još viši položaj kad je postao ugarskim palatinom. Naime, status palatina u Ugarskoj bio je sličan statusu bana u Hrvatskoj. Radilo se, dakle, o najvišoj časti u kraljevstvu nakon vladarske. Nádasdy je na palatinskom položaju bio od 1554. pa sve do svoje smrti 1562. godine. Zanimljivo je da su Habsburgovci, koji su Ugarskom zavladali u prvoj polovini 16. stoljeća, nerado nekome dodjeljivali položaj palatina, tako da je ta funkcija u njihovo vrijeme često bila nepopunjena. Dapače, Toma Nádasdy bio je jedina osoba postavljena na palatinsku čast u cijelom razdoblju od 1533. do 1608. godine.

Smrt je palatina baruna Tomu Nádasdyja zatekla u Egerváru u zapadnoj Ugarskoj.


Komentari