Na današnji dan

Hrvatska plemkinja Katarina Zrinska – supruga smaknutog bana – 1673.

Katarina Zrinska osobito je jedna od prvih žena u banskoj Hrvatskoj koje su se bavile pisanjem književnih tekstova.

Dana 16. studenog 1673. umrla je poznata hrvatska plemkinja Katarina Zrinska. Ona je bila supruga hrvatskog bana Petra Zrinskog, koji je smaknut 1671. godine zbog sudjelovanja u uroti. U tom je kontekstu Katarina poznata po oproštajnom pismu koje joj je Petar napisao, a zanimljivo je da je i sama sudjelovala u spomenutoj uroti.

Katarina Zrinska osobito je poznata kao jedna od prvih žena u banskoj Hrvatskoj koje su se bavile pisanjem književnih tekstova. Osim toga, Katarina se bavila i prevođenjem sa stranih jezika. Znala je navodno čak pet jezika: njemački, hrvatski, talijanski, mađarski i latinski.

Po rođenju je Katarina pripadala obitelji Frankopan. Dapače, bila je kći poznatog Vuka Frankopana, karlovačkog generala. Isti general bio je otac Frana Krste Frankopana (također smaknutog zbog sudjelovanja u uroti). Katarina je time bila polusestra Frana Krste Frankopana (imali su različite majke). Udajom za Petra Zrinskog Katarina je stekla titulu grofice.


Nakon propasti urote, Katarina je završila u samostanu dominikanki u Grazu, zajedno sa svojom kćeri Aurorom Veronikom. Ondje je na današnji dan Katarina i preminula, oko dvije i pol godine nakon što joj je suprugu odsječena glava.

Komentari