Na današnji dan

Hitler odustao od invazije Velike Britanije (1940.)

U nacističkoj Njemačkoj postojao je plan za invaziju Britanije pod nazivom operacija Morski lav (njem. Seelöwe). Plan je predviđao iskrcavanje na obalu Engleske koja je bila najbliže Francuskoj, sa 260.000 ljudi u tri dana. Bilo je zamišljeno da tako stvorenih jedanaest divizija osvoji Britaniju za mjesec dana. Tada bi došao SS s popisom od 2.700 ljudi koje bi trebalo uhititi. Trebalo bi eliminirati svaku opoziciju, uključujući čak i mlade izviđače, koji su smatrani produženom rukom obavještajne službe. Međutim, preduvjet za pokretanje operacije Morski lav bila je pobjeda Luftwaffe nad britanskim zračnim snagama. Britanci su imali sreću što su uspjeli sačuvati dovoljan broj aviona iz bitke za Francusku.

Naime, zračni maršal Dowding, zapovjednik lovačke komande RAF-a, nije htio poslati u Francusku sve avione koje su Francuzi tražili kao pomoć. To se kasnije pokazalo odlučujućim za ishod cijele bitke za Britaniju jer je RAF imao dosta aviona da se odupre Göringovoj Luftwaffi. Druga važna prednost Britanaca bilo je korištenje radara, koje Nijemci nisu prepoznali kao ključno. Sve u svemu, Njemačka nije uspjela steći premoć u zraku pa je zbog toga Hitler 17. rujna 1940. godine odustao od planirane invazije. Nakon toga, više nikada neće dobiti bolju priliku, jer će sljedeće godine zaratiti istodobno is sa SSSR-om i sa SAD-om.

Komentari