Na današnji dan

Hanibalov masakr poraženih rimljana

najuspješnija vojnazasjeda u povijesti
Bitka kod Trazimenskog jezera u Italiji jedna je od najpoznatijih u povijesti. U njoj je kartaški vojskovođa Hanibal ostvario jednu od najvećih pobjeda nad rimskom vojskom, a njegova taktika u toj bitki smatra se najuspjelijom vojnom zasjedom u povijesti ratovanja. Prethodne godine Hanibal je spektakularno prešao Alpe, pri čemu je doveo kartašku vojsku iz Španjolske u Italiju. Njegova vojska sadržavala je i afričke slonove, koji su bili zastrašujuće psihološko oružje jer se Rimljani do tada nisu borili s njima. Tada je Rim bio republika kojom su vladala dva konzula birana iznova svake godine, a koji su ujedno bili i vrhovni vojni zapovjednici (to im je bila glavna zadaća) Godine 217. pr. Kr. jedan od konzula bio je Gaj Flaminije Nepot koji je krenuo s velikom silom od pet legija na Hanibala. Hanibal, kao genijalan vojni strateg, postavio mu je stupicu. Utaborio se na obali Trazimenskog jezera (najveće jezero u Italiji južno od rijeke Po). Budući da su obale jezera bile gorovite, Hanibal je na njih potajice smjestio svoje trupe i to tamo gdje je znao da Rimljani moraju proći da bi došli do kartaškog tabora. Pet rimskih legija uputilo se obalom jezera prema kartaškom taboru, pri čemu su ih s okolnih brda 26. 06. 363. Rimski car Julijan poginuo u ratu u Iraku umro je nedaleko od mjesta rođenja Saddama Husseina i Saladina Rimski car Julijan Apostat sa svojim rimskim legijama napao je Perzijsko Carstvo. Još u proljeće iste godine prodro je iz Rimskog Carstva na perzijski teritorij sa snažnom vojnom silom koja se procjenjuje na 65 – 90,000 ljudi (10 – 15 klasičnih rimskih legija). Krenuli su iz grada Antiohije, pa dolinom rijeke Eufrat u Mezopotamiju prema prijestolnici sasanidske Perzije, Ktezifonu (u blizini današnjeg Bagdada). U svibnju su se sukobili s vojskom perzijskog šaha u znamenitoj Bitki kod Ktezifona. Premda je car Julijan pobijedio Perzijance kod Ktezifona, nije uspio steći čvrsta uporišta na perzijskom teritoriju (što je bila strateška pogreška) pa se odlučio vratiti na rimsko područje. S vremenom je Julijanova vojska u povlačenju sve više slabila jer su je Perzijanci povremeno napadali. U jednom od takvih manjih okršaja car Julijan pogođen je kopljem. Rana je bila toliko teška da je umro nakon nekoliko dana na lokaciji sjeverno od rijeke Tigrisa, vjerojatno nedaleko od današnjeg Tikrita (kod grada Tikrita rođen je Saddam Hussein, kao i poznati muslimanski osvajač Saladin iz doba križarskih ratova). Cara Julijana pokopali su, prema njegovoj želji, u gradu Tarzu (Tarsus) na području današnje Turske. Za novog cara izabran je Jovijan, jedan od Julijanovih vojskovođa iz opisanog pohoda na Perziju. napali Kartažani i masakrirali. Poginuo je i sam konzul Gaj Flaminije Nepot i oko 15,000 Rimljana. Jedan potok uz jezero bio je toliko ispunjen krvlju da je promijenio boju u crvenu. Hanibal je nakon pobjede nastavio pustošiti Italiju, nadajući se da će pokrenuti trajnu pobunu gradova saveynika Rima. S obzirom na to da nije mogao izravno napasti Rim, nastavio je ratovati po Italiji nevjerojatnih 15 godina prije nego što su ga Rimljani uspjeli konačno istjerati.

Komentari