Na današnji dan

Haile Selasije okrunjen za cara Etiopije – 1930.

Krunidba je bila iznimno raskošna, a uzvanici su dobili i bogate darove. 

Dana drugog studenog  1930. godine Haile Selasije okrunjen za cara Etiopije, u katedrali sv. Jurja u Addis Abebi. Ime Haile Selasije znači Snaga Trojstva, a riječ je o carevom vladarskom imenu. Ime od rođenja bilo mu je Tafari Makonnen, odnosno, zajedno s vojvodskom titulom, Ras Tafari Makonnen. Rastafarijanci, koji su po njemu dobili ime, smatrali su Haile Selasija Mesijom i utjelovljenim bogom.

Selasije međutim nije bio rastafarijanac, nego etiopski pravoslavac, što je tradicionalna religija njegove dinastije. Službena titula cara bila je Neguse Negest (hrv. kralj kraljeva). Krunidba je bila iznimno raskošna, a uzvanici su dobili i bogate darove. Čak je i jedan američki biskup dobio zlatom optočenu Bibliju, premda nije prisustvovao krunidbi, nego je izrekao molitvu za cara na dan krunidbe. Rastafarijanci 2. studenog slave kao blagdan.

Komentari