Na današnji dan

Grofica Sofija Chotek – supruga Franje Ferdinanda (1868.)

Češka grofica Sofija Chotek, kasnije poznata kao supruga nadvojvode Franje Ferdinanda, rođena je 1. ožujka 1868. godine. Danas se mnogima može činiti neobičnim da je brak između nadvojvode Franje Ferdinanda i grofice Sofije na austrijskom dvoru svojedobno izazvao skandal. Naime, Sofija nije pripadala dinastijama koje su tijekom povijesti posjedovale tzv. suverenitet, što bi značilo da su vladale nad nekom suverenom državom (takve suverene dinastije smatrane su stupnjem višim od aristokracije koja je bila u podređenom odnosu prema nekom vladaru, bez obzira na stvarno bogatstvo ili titulu).

Budući da se u Europi prije Prvog svjetskog rata načelno slijedilo pravilo po kojem su se pripadnici suverenih dinastija samo međusobno ženili i udavali, brak nadvojvode Franje Ferdinanda proglašen je morgantskim, što je značilo da potomci iz tog braka nisu mogli naslijediti pravo na prijestolje. Isto tako, Sofija, unatoč tome što je bila nadvojvodina supruga, nije mogla dobiti titulu nadvojvotkinje, nego ju je car Franjo Josip proglasio princezom, a kasnije i vojvotkinjom od Hohenberga (radilo se o titulama nižeg ranga od nadvojvodskih).

Unatoč takvom dvorskom ponižavanju grofice Sofije, potrebno je naglasiti da je njena grofovska obitelj Chotek bila ugledna. Naime, ta je obitelj pripadala starom češkom plemstvu, čija se genealogija mogla unatrag pratiti sve do srednjeg vijeka. Dapače, Sofijin otac – grof Bohuslaw Chotek – vršio je visoke službe, a čak je jedno vrijeme bio i austro-ugarski veleposlanik u Ruskom Carstvu (radilo se o visokoj poziciji nakon koje su diplomati ponekad postajali i ministrima vanjskih poslova Austro-Ugarske).

Vojvotkinja Sofija ubijena je 1914. u Sarajevu zajedno sa suprugom Franjom Ferdinadom. Navedeni atentat poslužio je kao direktan povod započinjanja Prvog svjetskog rata.


Komentari