Na današnji dan

Grof od Pariza – pretendent na francusku krunu koji je sudjelovao u Američkom građanskom ratu – 1838.

Prijavio se kao dobrovoljac u vojsku Unije (Sjevera). Dobio je čin satnika, a služio je u stožeru generala Georgea McClellana, zapovjednika jedne od sjevernjačkih armija.

Dana 24. kolovoza 1838. godine rođen je Philippe od Bourbon-Orléansa, grof od Pariza i pretendent na francusko kraljevsko prijestolje. Od svog djeda, posljednjeg francuskog kralja Luja Filipa, dobio je titulu grofa od Pariza, koja je upravo za njega bila obnovljena nakon otprilike 800 godina nekorištenja. Naime, preci francuskih kraljeva nosili su titulu grofova od Pariza još tijekom 10. stoljeća tj. u ranom srednjem vijeku. U međuvremenu su postali kraljevima pa je njihova grofovska titula izbačena iz upotrebe. Međutim, Philippe od Bourbon-Orléansa postao je 1838. godine novim grofom od Pariza, a sve do danas tu se titulu koristi tradicionalno za pretendente na francusko prijestolje iz dinastije Orléans.

Osobito je zanimljivo da je Philippe od Bourbon-Orléansa, grof od Pariza, sudjelovao kao časnik u Američkom građanskom ratu. Naime, on i njegov mlađi brat – vojvoda od Chartresa – prijavili su se kao dobrovoljci u vojsku Unije (Sjevera). Grof od Pariza dobio je u sjevernjačkoj vojsci čin satnika, a služio je u stožeru generala Georgea McClellana, zapovjednika jedne od sjevernjačkih armija. O svojim iskustvima iz Građanskog rata napisao je grof od Pariza i brojna djela.

Komentari