Na današnji dan

Grof Mirko Zapolja – ban, palatin i upravitelj (1487.)

Dana 12. rujna 1487. umro je ugarski palatin i nekadašnji hrvatski ban Mirko (Emerik, Imre) Zapolja. Mirko Zapolja bio je sin erdeljskog kneza Ladislava. Podupirao je kralja Matiju Korvina u sukobu s carem Fridrikom III. Habsburškim u sukobu za ugarsko-hrvatsko prijestolje.

Kralj ga je za službu 1463. nagradio položajem upravitelja Jajačke banovine u Bosni. Već iduće godine dobio je i položaj bana Dalmacije, Hrvatske i Slavonije (iako nije dugo ostao na položaju) te upravu nad Topuskom opatijom. U tadašnjim dokumentima nazivalo ga se regni Boznensis gubernator (lat. upravitelj Bosanskog Kraljevstva).

Nezadovoljan novim nametima, Zapolja se okrenuo protiv kralja te 1471. sudjelovao u velikoj uroti. Urotnici su kralju zamjerali da ratuje protiv kršćana dok Osmanlije nadiru s juga. Kralj je urotnike uspio umiriti diplomatskim putem. Zapolja se otad više nije aktivno bavio politikom, ali je godinu prije smrti uspio doći na položaj ugarskog palatina, koji je po rangu bio sličan onom hrvatskog bana.

Jedan Mirkov brat – Nikola – postao je biskupom, a drugi – Stjepan – također ugarskim palatinom. Zanimljivo je da je Stjepanov sin Ivan Zapolja bio ugarski i slavonski kralj (konkurent Ferdinandu Habsburškom).


Komentari