Na današnji dan

Grof Ladislav Pejačević – hrvatski ban kavalir – 1824

Odstupio je s banskog položaja u doba prosvjeda protiv postavljanja dvojezičnih (hrvatskih i mađarskih) natpisa na financijskim uredima u Zagrebu.

Grof Ladislav Pejačević, slavonski veleposjednik koji je bio hrvatski ban od 1880. od 1883. godine, rođen je 5. travnja 1824. godine. Grof Pejačević bio je na banskom položaju u vremenu nakon odstupanja bana Ivana Mažuranića, a uoči dolaska grofa Károlyja Khuen-Héderváryja. Za banovanja su ga zvali ban kavalir jer se odrekao banske plaće.

U doba bana grofa Pejačevića u Hrvatskoj je vladala napetost u odnosima s Mađarima, vezana s Hrvatsko-ugarskom nagodbom. Ban Pejačević na kraju je odstupio s banskog položaja u doba prosvjeda protiv postavljanja dvojezičnih (hrvatskih i mađarskih) natpisa na financijskim uredima u Zagrebu. Naime, ti su se propisi protivili odredbama Hrvatsko-ugarske nagodbe.

Pejačević je posjedovao vlastelinstvo Našice u Slavoniji, s više od 20.000 hektara zemljišta, što ga je činilo jednim od najbogatijih aristokrata u Hrvatskoj.


Po banu Ladislavu Pejačeviću kasnije je dobio ime važan trg u Zagrebu – danas poznat kao Britanski trg. Naime, taj je trg otprilike od 1909. pa sve do 1946. godine nosio naziv Pejačevićev trg. Ladislavov sin i nasljednik – grof Teodor Pejačević – kasnije također postao hrvatskim banom (bio je na banskom položaju od 1903. do 1907. godine).

piše: Dražen Krajcar

Komentari