Na današnji dan

Grof de Maurepas – nasljedni ministar kraljeva Luja XV. i Luja XVI. – 1781.

Jean Frédéric Phélypeaux, grof de Maurepas, postao je već u dobi od 17 godina ministrom, jer je u njegovoj obitelji ministarski položaj bio nasljedan.

Dana 21. studenog 1781. godine umro je Jean Frédéric Phélypeaux, grof de Maurepas. Bio je ministar u službi francuskih kraljeva Luja XV. i Luja XVI., a određeno je vrijeme bio i svojevrsni premijer (prvi ministar). Potjecao je iz obitelji u kojoj je ministarski položaj bio praktički nasljedan. Naime, njegov otac – Jérôme Phélypeaux, grof de Pontchartrain – bio je ministar mornarice i kraljevske kuće. Njegov djed – Louis Phélypeaux – bio je kancelar Francuske te ministar mornarice, kraljevske kuće i financija, a i pradjed te prapradjed grofa de Maurepasa bili državni tajnici.

Jean Frédéric Phélypeaux postao je već u dobi od 17 godina ministrom kraljevske kuće (franc. Secrétaire d’État à la Maison du Roi). Godine 1723. postao je ministrom mornarice (franc. Secrétaire d’État à la Marine), što je bio moćan položaj (utjecao je ne samo na ratnu mornaricu, nego i na kolonijalnu politiku te pomorsku trgovinu). Francuske kolonije i prekomorski posjedi dosegnuli su veliki opseg, naročito u Sjevernoj Americi (od Kanade na sjeveru do Meksičkog zaljeva na jugu), Karibima i Indiji. Grof de Maurepas preminuo je 1781. godine u Versaillesu u dobi od punih 80 godina.


Komentari