Na današnji dan

Grci porazili Osmanlije kod Bizanija – 1913.

Bitka kod sela Bizani odigrala se u sklopu Prvog balkanskog rata, kada su Bugarska, Srbija, Grčka i Crna Gora uništile moć klonulog Osmanskog Carstva. U toj su se regiji, naime, nalazile osmanske utvrde koje su branile pristup Janjini, administrativnom središtu Epira. Utvrde su izgradili njemački vojni savjetnici, što znači da su bile među najmodernijima na svijetu. Teško prohodan teren Epira predstavljao je velike probleme za opskrbu vojski. Stoga je u ovoj regiji od početka sukoba u listopadu 1912. nastala pat-pozicija – obje strane izgubile su mnogo vojnika, ali nisu uspjeli ostvariti ikakav veći uspjeh.

Na grčkoj se strani okupilo 4 pješačke divizije, 1 konjička brigada i 1 konjička pukovnija, ukupno 41.000 vojnika i 105 topova. Osmanske su se snage sastojale od 4 pješačke divizije s ukupno 35.000 vojnika i 162 topa. Unatoč otprilike jednakom odnosu snaga, Grci su 4. ožujka 1913. započeli napad prema novom planu, koji je uključivao nove tehnike probijanja protivničke linije. Hineći napad na jugoistok osmanskih položaja, glavnina snaga napala je osmanske položaje s jugozapada. Uskoro su na vidjelo izašle slabosti osmanske vojske, čiji je borbeni moral bio na niskoj razini, a topništvo bez dovoljno streljiva. Grci su do 6. ožujka zauzeli Janjinu i prisilili sve okolne utvrde na predaju. Osmanlije su imali ukupno oko 2800 mrtvih i ranjenih, a Grci samo 284. Nadalje, u grčko je zarobljeništvo palo 8600 osmanskih vojnika, uključujući vrhovnog zapovjednika njihovih snaga u toj regiji.

Bitka je zanimljiva i po velikom angažmanu grčkih žena. Lokalne Grkinje na sebe su preuzele prijevoz oružja i opskrbnog materijala za vojsku, a nekolicina ih je izravno sudjelovala u borbama. Jedna od njih, Maria Nastouli, kasnije je za svoje zasluge zaradila čin satnika. Još jedna specifičnost ove bitke jest da je tijekom nje oboren prvi avion. Riječ je o avionu N. de Sackoffa, ruskog pilota u grčkoj službi, koji je preživio pad i zatim popravio avion.

 

Piše: Boris Blažina


Komentari