Na današnji dan

Gojong – prvi car kratkotrajnog Korejskog Carstva (1919.)

Na današnji dan 1919. godine umro je Gojong, prvi korejski car. Rodio se 1852. godine u palači na području današnjeg Seoula, kao pripadnik kraljevske dinastije koja je Korejom vladala još od 14. stoljeća. Prije Gojonga korejski su vladari načelno oslovljavani u zapadnoj literaturi s titulom kralja, a upravo je u njegovo vrijeme proglašeno Korejsko Carstvo. Smisao tog uzdignuća bilo je naglašavanje potpune nezavisnosti Koreje od susjednog Kineskog Carstva, mnogo većeg površinom i brojem stanovnika. Uzimanjem carske titule željelo se istaknuti da je Koreja ravnopravna Kineskom Carstvu i da mu više nije obavezna plaćati danak. Gojong je postao kralj (niža titula) već u dobi od 11 godina, a carem je proglašen 1897. godine, kad je bio u srednjim tridesetima. Prethodno je titula cara načelno bila rezervirana samo za kineske vladare, a korejski su kraljevi stoljećima priznavali svojevrsnu vazalnu podložnost njima. Korejsko Carstvo nije bilo dugog vijeka jer je Japan svojom snažnom ekspanzionističkom politikom ubrzo podložio Koreju. Cara Gojonga Japanci su na abdikaciju prisilili već 1907. godine. Zatim je na prijestolje na kraće vrijeme došao njegov sin Sunjong, a već 1910. Japan je anektirao Koreju (pridružio ju je svom teritoriju). Svrgnuti Gojong preminuo je u palači Deoksugung na području današnjeg Seoula u 67. godini.

Komentari