Na današnji dan

Giljotiran vikont de Beauharnais – prvi suprug Napoleonove Jozefine – 1794.

Jozefinom se vikont de Beauharnais oženio 1779. godine, kad je njemu bilo 19 godina, a njoj samo 16. Smaknut je u vremenu vladavine revolucionarnog terora u Francuskoj.

Dana 23. srpnja 1794. godine smaknut je Alexandre François Marie de Beauharnais, prvi suprug Napoleonove carice Jozefine. Pripadao je uglednoj aristokratskoj obitelji de Beauharnais, a otac mu je bio markiz, admiral i guverner francuske kolonije Martinique u Karibima. Alexandre je nosio titulu vikonta de Beauharnaisa (fr. vicomte de Beauharnais), a rodio se u Fort-Royalu na Martiniqueu (danas taj glavni grad Martiniquea nosi ime Fort-de-France).

Jozefinom se Alexandre oženio 1779. godine, kad je njemu bilo 19 godina, a njoj samo 16. Dobili su dvoje djece, koje je Napoleon kasnije posvojio. Po toj djeci postao je Alexandre de Beauharnais predak mnogih europskih i svjetskih vladara i vladarica, jer je Napoleon svog posinka i pokćerku dobro bračno zbrinuo.

Među Alexandreovim unucima i unukama bila je jedna brazilska carica, jedna švedska kraljica, jedan kralj Holandije (Napoleonove tvorevine na području današnje Nizozemske) pa čak i jedan francuski car (Napoleon III. Bonaparte, čiji je Alexandre bio djed). Time je ispalo da je Alexandre de Beauharnais imao neusporedivo više potomaka na kraljevskim i carskim položajima od Napoleona (koji nije imao nijednog zakonitog unuka ni unuku).

Alexandre de Beauharnais postao je 1792. godine generalom u francuskoj revolucionarnoj vojsci, a sljedeće godine imenovan je čak i vrhovnim zapovjednikom Rajnske armije. Međutim, 1794. godine, za vrijeme vladavine revolucionarnog terora, uhićen je i smaknut na giljotini. Pogubljenje je izvršeno u Parizu na današnji dan, a samo pet dana kasnije smaknut je i Maximilien Robespierre pa je teror praktički ukinut.


Komentari