Na današnji dan

George Vancouver – britanski kapetan i istraživač – 1798.

Otok Vancouver u Kanadi gotovo je deset puta veći od svih hrvatskih otoka zajedno, a grad Vancouver danas je daleko najveće naselje na kanadskoj obali Tihog oceana.

Dana 10. svibnja 1798. godine umro je George Vancouver, britanski mornarički časnik i istraživač. Dobio je veliku čast da se po njemu danas zove grad Vancouver, jedan od najvećih u Kanadi. Vancouver je danas daleko najveće naselje na kanadskoj obali Tihog oceana (nalazi se u neposrednoj blizini granice između SAD-a i Kanade). George Vancouver bio je kao istraživač zaslužan za proučavanje tih obala još u 18. stoljeću i stoga je po njemu spomenuti grad i dobio ime. I znatan broj drugih lokacija u Kanadi i drugim dijelovima svijeta dobio je ime po Georgeu Vancouveru.

George Vancouver u britanskoj je Kraljevskoj ratnoj mornarici (engl. Royal Navy) dospio do čina kapetana. Zanimljivo je da je u mladosti službovao pod znamenitim istraživačem Jamesom Cookom na brodovima HMS Resolution i HMS Discovery, kojima su izvršena geografska otkrića na Tihom oceanu

Otprilike u doba kad je u Europi počinjala Francuska revolucija, na Tihom su se oceanu Velika Britanija i Španjolska sukobile oko toga tko ima pravo na pacifičke obale između današnje Aljaske i Kalifornije. Španjolci su vršili kolonizaciju s juga (iz Meksika), a Britanci su već otprije posjedovali područje današnje Kanade. Kako bi ojačali svoja prava, Britanci su poslali brodove pod zapovjedništvom Georgea Vancouvera u to područje. Vancouver je oplovio Afriku i preko Indijskog i Tihog oceana došao na pacifičke obale današnje Kanade i sjevernog SAD-a.


Zanimljivo je da je ondje Vancouverova ekspedicija naletjela na Španjolce, koje su predvodili Dionisio Alcalá Galiano i Cayetano Valdés y Flores. Ipak, nije došlo do sukoba, nego su Britanci i Španjolci zajedno nastavili geografska istraživanja tamošnjih obala.

Otok koji se nalazi na mjestu na pacifičkoj obali gdje danas završava Kanada, a počinje SAD, dobio je po Georgu Vancouveru ime Vancouver Island. Riječ je o vrlo velikom otoku, površine čak 31.285 četvornih kilometara (više od Sicilije i Sardinije). Dapače, otok Vancouver gotovo je deset puta veći od svih hrvatskih otoka zajedno.

Na sjeveru je George Vancouver dospio sve do Aljaske, a nakon povratka u Veliku Britaniju umro je nakon svega tri godine. U trenutku smrti bilo mu je samo 40 godina.

Komentari