Na današnji dan

Georg von Khevenhüller – koruški graditelj Karlovca (1533.)

Barun Georg von Khevenhüller, austrijski aristokrat i vojni zapovjednik koji je odigrao veliku ulogu pri izgradnji Karlovca, rođen je 22. travnja 1533. godine. U tom je kontekstu o Georgu von Khevenhülleru pisao i Miroslav Krleža, autor pjesme o njemu u sklopu Balada Petrice Kerempuha. Barun Georg von Khevenhüller vršio je od 1565. do 1587. funkciju zemaljskog kapetana (njem. Landeshauptmann) Koruške.

Von Khevenhüller stekao je dvorce Hochosterwitz i Wernberg u Koruškoj i dogradio ih je. Riječ je o velikim i impresivnim dvorcima smještenima na uzvisinama (dvorac Hochosterwitz nalazi se, dapače, na vrlo strmom i markantnom brijegu).

S Karlovcem i hrvatskim zemljama bio je barun Georg von Khevenhüller povezan zbog činjenice da su koruški i kranjski staleži preuzeli na sebe obvezu financiranja obrane Hrvatske krajine od Osmanlija. U tom je smislu sagrađena jaka tvrđava Karlovac, smještena kod utoka Korane u Kupu (nedaleko se nalaze i rijeke Mrežnica i Dobra pa danas šire područje Karlovca leži na čak četiri rijeke).

Komentari