Na današnji dan

Generalissimo Franco pobijedio u Španjolskom građanskom ratu – 1939.

Procjenjuje se da je u tom ratu poginulo između 500 000 i 1 000 000 ljudi. Nakon pobjede Franco je vladao zemljom sljedećih 36 godina.

Francisco Franco proglasio je pobjedu i završetak Građanskog rata u Španjolskoj prvog travnja 1939. godine. Sjedinjene Američke Države priznale su Francovu vladu odmah istog dana, nakon čega su uslijedila i priznanja ostalih država. SSSR ostao jedina velika sila koja ju još nije priznala. Rat je u Španjolskoj ukupno trajao 2 godine, 8 mjeseci, 2 tjedna i jedan dan. Procjenjuje se da je poginulo između 500 000 i 1 000 000 ljudi. Nakon pobjede Franco je vladao zemljom sljedećih 36 godina.

Francisco Franco uzeo je titulu Caudillo (hrv. vrhovni vođa), a bio je istodobno i šef države i šef vlade u Španjolskoj. Uz sve to, bio je Generalísimo u španjolskoj vojsci. Kraj rata i konačnu pobjedu nacionalista Franco je objavio putem radija. Izdao je i dokument datiran s 1. travnja u kojem je pisalo: “En el dia de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus ultimos objetivos militares. La guerra ha terminado.” (hrv. “Na današnji dan Crvena armija je zarobljena i razoružana, nacionalne čete postigle su krajnje vojne ciljeve. Rat je završio.”).

Komentari