Na današnji dan

Gdje je završilo Staljinovo tijelo? – 1961.

Nakon što je Staljin preminuo, njegovo je tijelo balzamirano i položeno do Lenjinovog u glasoviti mauzolej na Crvenom trgu u Moskvi. 

Tridesetog listopada 1961. godine donesena je u SSSR- u odluka da se Staljinovo tijelo izbaci iz mauzoleja u kojem je bilo pohranjeno zajedno s tiljelom Vladimira Iljiča Lenjina. Ta odluka bila je posljedica procesa destaljinizacije tj. nastojanja novog sovjetskog vodstva da poništi negativne uspomene na prethodnu okrutnu Staljinovu vladavinu. Novi sovjetski lider bio je Nikita Sergejević Hruščov, koji se odrekao Staljina i pokušao liberalizirati stanje u SSSR-u.

Lenjinov mauzolej poznati je spomenik na Crvenom trgu u Moskvi. Balzamirano tijelo Vladimira Lenjina bilo je tamo dugo godina mjestom hodočašća velikog broja posjetilaca. Mauzolej je sagrađen od više vrsta kamena: mramora, porfirija, granita i labradorita. Lenjinovo tijelo bilo je sačuvano specijalnim postupkom balzamiranja u koji je uloženo mnogo truda. Ugrađena je bila i električna pumpa unutar trupla, kako bi se održavala stalna vlažnost.

Nakon što je Staljin preminuo, njegovo je tijelo također balzamirano i položeno do Lenjinovog. Međutim, promjenom političke situacije odlučeno je da se Staljin, budući da je narušio Lenjinova načela, ima ukloniti iz Lenjinove blizine.

Pod okriljem noći Staljinovo je tijelo izneseno iz mauzoleja i pokopano u jednostavan grob uz zid Kremlja. Zapovijeđeno je da se taj grob prelije debelim slojem betona, kako se Staljina više nikada ne bi moglo vratiti natrag.


Komentari