Na današnji dan

Fridrik II. Hohenstaufen – car čija se vlast protezala na tri kontinenta – 1194.

Svoje glavno sjedište vlasti imao je tijekom većeg dijela života car Fridrik II. na jugu Italije.

Dana 26. prosinca 1194. godine rođen je Fridrik II. iz dinastije Hohenstaufen, kralj Jeruzalema, kralj Sicilije i car Svetog Rimskog Carstva. Rodio se u talijanskom gradu Jesiju, smještenom otprilike dvadeset kilometara jugozapadno od Ancone. Bio je unuk cara Fridrika I. Barbarosse i sin cara Henrika VI., a upravo je u vrijeme tih vladara Sveto Rimsko Carstvo doseglo svoj najveći teritorijalni opseg. Car Fridrik II. po majčinoj je liniji bio unuk Rogera II. iz dinastije Hauteville, moćnog kralja Sicilije, koji je vladao praktički cijelom južnom Italijom.

U svojoj je osobi Fridrik II. nasljeđem ujedinio, dakle, prijestolja Sicilije i Svetog Rimskog Carstva, zbog čega mu se vlast protezala od Baltičkog mora do Afrike (Kraljevina Sicilija svojedobno je vladala čak i područjima današnjeg Tunisa te sjeverozapadne Libije). Dapače, Fridrik II. ženidbom i sporazumnim putem postao je kraljem Jeruzalema tijekom Šestog križarskog rata, tako da mu se vlast u konačnici protezala na tri kontinenta. Svoje glavno sjedište vlasti imao je tijekom većeg dijela života car Fridrik II. na jugu Italije (u Palermu na Siciliji te u brojnim dvorcima Apulije i Kalabrije). Car je bio stručnjak za lov, osobito za sokolarstvo, o kojem je napisao djelo De arte venandi cum avibus (hrv. O umijeću lova pticama). Imao je djecu s desetak žena, dijelom zakonitih supruga, a dijelom ljubavnica. Preminuo je na području rodne Italije, u dvorcu Fiorentino u Apuliji.


Komentari