Na današnji dan

Fridrik Barbarossa okrunjen za cara u Rimu – 1155.

Zanimljivo je da je Fridrika Barbarossu u Rimu krunio papa Hadrijan IV., koji je bio jedini Englez ikada izabran za papu. Rođeno ime Hadrijana IV. bilo je Nicholas Breakspear.

Moćni njemački vladar Fridrik Barbarossa okrunjen je za cara u Rimu 18. lipnja 1155. godine. Naime, već dva stoljeća prije njega stvorena je tradicija da njemački vladari nose titulu rimskih careva i da ih pape osobno krune u Rimu. Dakako, time su se ti vladari nadovezivali na antičku tradiciju Rimskog Carstva, koju je u srednjem vijeku prvi obnovio moćni franački vladar Karlo Veliki.

Fridrik Barbarossa bio je prvenstveno njemački vladar, u smislu da su se njegovi obiteljski posjedi nalazili na području današnje Njemačke. Naime, pripadao je dinastiji Hohenstaufen, nazvanoj po dvorcu Hohenstaufen u Švapskoj. Taj se dvorac nalazi oko 40 kilometara istočno od Stuttgarta u njemačkoj povijesnoj regiji Švapskoj.

Kao car Svetog Rimskog Carstva, Fridrik Barbarossa vladao je na znatno širem području od Njemačke. Naime, njegova je država obuhvaćala i sjevernu Italiju, današnju Nizozemsku, Belgiju, Švicarsku, Češku, Austriju, Sloveniju, dio Francuske itd.


Zanimljivo je da je Fridrika Barbarossu u Rimu krunio papa Hadrijan IV., koji je bio jedini Englez ikada izabran za papu. Rođeno ime Hadrijana IV. bilo je Nicholas Breakspear. Krunidba je održana u crkvi sv. Petra u Vatikanu. Zanimljivo je da je Fridrik pri dolasku u Rim poljubio papi noge, a također je obavio i ritual držanja uzdi konja na kojem je papa jahao, što se smatralo na neki način znakom careve podređenosti papi.

Komentari