Na današnji dan

Franjevac koji je osnivao gradove u Kaliforniji – 1713.

Iz tih misija, nazvanih po katoličkim svecima, nastali su današnji kalifornijski gradovi.

Dana 24. studenog 1713. godine rođen je katolički blaženik Junípero Serra, franjevac i misionar, koji je osnovao devet prvih misija u Kaliforniji. Te su misije imale golemo značenje za formiranje kalifornijskih naselja, jer je većina današnjih kalifornijskih velegradova utemeljena upravo u obliku takvih katoličkih misija (to je očigledno i iz imena tih gradova, koji su većinom uzeti po svecima Katoličke crkve).
Serra se rodio u gradu Petri na sredozemnom otoku Mallorci. Rođeno ime bilo mu je Miquel Josep Serra Ferrer, a pri pristupanju Franjevačkom redu uzeo je redovničko ime Junípero, prema jednom cijenjenom suradniku sv. Franje Asiškog. Prije odlaska iz Europe u Ameriku doktorirao je teologiju, a postao je i profesorom na sveučilištu. Na područje današnje Kalifornije došao je 1769. godine, kad je bio u srednjim 50-im godinama. Prvu franjevačku misiju osnovao je u San Diegu, a nazvana je po sv. Didaku Alkalskom (španj. San Diego de Alcalá) – svecu franjevcu iz srednjeg vijeka.
Poznata misija San Francisco de Asís (hrv. sv. Franjo Asiški) osnovana je 1776. godine na području današnjeg San Francisca. Misija Santa Clara osnovana je sljedeće godine na području današnjeg istoimenog kalifornijskog grada Santa Clara. Već za života Junípera Serre kalifornijske misije postale su dovoljno gospodarski jake za proizvodnju viškova te za trgovinu sa ostalim španjolskim kolonijama.
Nakon dugogodišnjeg djelovanja u Kaliforniji, Junípero Serra umro je u jednoj od misija – San Carlos Borroméo del río Carmelo. Iz te je misije nastao današnji kalifornijski grad Carmel-by-the-Sea, poznat po tome što mu je gradonačelnik jedno vrijeme bio Clint Eastwood.
Junípera Serru smatra se zaslužnim, između ostaloga, za donošenje u Kaliforniju prehrambenih kultura koje su postale osnova poljoprivredne proizvodnje u tim krajevima – naranči, maslina, limuna, smokvi i grožđa, te ovaca, koza, goveda i konja. 

 

Komentari