Na današnji dan

Francusko-britanska pomorska bitka kod Visa – 1811.

U to je doba Vis bio pod britanskom kontrolom, ali je bio i jako gusarsko središte.

Pomorska bitka između francusko-britanskih snaga pokraj hrvatskog otoka Visa odigrala se 13. ožujka 1811. godine. O toj se bitki razmjerno malo zna u Hrvatskoj. Značaj joj je bio u tome što su Britanci uspjeli usred Jadranskog mora pobijediti jaču Napoleonovu francusku flotu i očuvati svoju vlast nad strateškim otokom Visom (veći dio ostatka hrvatske obale pripadao je Francuzima).

Viška bitka dogodila se sjeverno od obale otoka Visa. Radilo se o tome da je francuska flota na čelu s admiralom Bernardom Dubourdieuom napala Britance pokušavajući im oteti kontrolu nad otokom Visom. Britanskim odredom brodova zapovijedao je kapetan William Hoste. Imao je samo 4 broda, dok su Francuzi napali s 12. Ipak, kapetan Hoste uspio je pobijediti i zadržati otok Vis. U to doba Vis je bio i jako gusarsko središte (Britancima je bilo u interesu da gusari pljačkaju francuske brodove). Otok je zbog toga prosperirao i narastao na čak 12.000 stanovnika, više nego ikada prije ili poslije.

Nakon opisane bitke Britanci su su dodatno utvrdili Vis izgrađujući niz tvrđava ,čiji se ostaci i danas vide na ulazu u višku luku. Tijekom 1813. Englezi, oslanjajući se na Vis, se počinju jače angažirati u Dalmaciji zauzimanjem Korčule, Mljeta, Hvara i dubrovačkih otoka Šipana, Lopuda i Koločepa.


Piše: Dražen Krajcar

Komentari