Na današnji dan

Francuski vlak TGV postigao rekordnu brzinu – 2007.

Rekord od 574,8 km/h postignut je kod 191. kilometra, nedaleko od naselja Le Chemin na području Champagne.

Francuski vlak TGV postigao je svjetski brzinski rekord za konvencionalna vozila na tračnicama, 3. travnja 2007. godine. Taj rekord od 574,8 km/h i danas stoji, a od TGV-a brži su samo japanski Maglev vlakovi, no oni još nisu u komercijalnoj upotrebi. Na francuskom je TGV kratica za Train à Grande Vitesse (hrv. vlak velikih brzina).

Rekordna vožnja postignuta je na pruzi LGV Est, koja vodi od Pariza prema Njemačkoj. Rekord od 574,8 km/h postignut je kod 191. kilometra, nedaleko od naselja Le Chemin između TGV postaja Meuse i Champagne-Ardenne (na tom je području pruga bila najprikladnija za veliku brzinu). 


Zanimljivo je da je rekordni vlak imao elektromotore snage čak 19.600 kW. Za obaranje rekorda upotrijebljeni su veći kotači od onih koji se obično koriste na vlakovima TGV (1092 mm umjesto 920 mm).

Komentari