Na današnji dan

Francuski državnik kardinal Richelieu – 1642.

Richelieuova vladavina trajala je od 1624. do 1642. godine. Bilo je to doba u kojem su živjeli René Descartes, Pierre Corneille, Galileo Galilei, Rembrandt, Rubens i Velasquez.

Dana 4. prosinca 1642. godine umro je francuski državnik kardinal Richelieu. Smrt ga je zatekla u 58. godini života, nakon izrazito bogate karijere. Preminuo je u svojoj palači u Parizu, nekoć zvanoj Palais-Cardinal, koju je dao sagraditi nedaleko od Louvrea. Ta je palača danas poznata pod nazivom Palais-Royal jer je u međuvremenu pripala kraljevskoj dinastiji. Kardinalovo rođeno ime bilo je Armand Jean du Plessis, a pripadao je uglednoj plemićkoj obitelji. Budući da je njegova obitelj polagala pravo na biskupiju Luçon u zapadnoj Francuskoj, on je morao postati klerikom. Za biskupa Luçona posvećen je 1607. godine. Kardinalom je postao 1622. godine, za vrijeme pape Grgura XV.

U doba francuskog kralja Luja XIII. kardinal Richelieu imao je golemu moć u Francuskoj, veću čak i od samog kralja. Obično se govori da je od 1624. godine bio kraljev prvi ministar (franc. premier ministre), no u stvarnosti takav položaj u Francuskoj u to vrijeme nije postojao. Richelieuova se moć, doduše, temeljila na članstvu u kraljevskom vijeću, ali i na njegovim osobinama. Naime, kardinal Richelieu stvorio je osobnu mrežu kontakata zasnovanu na patronatskom (pokroviteljskom) principu. Nadalje, samim time što je bio kardinal (princ Crkve) dobivao je prednost pred drugim članovima kraljevskog vijeća.

Richelieuova vladavina trajala je od 1624. do 1642. godine. Bilo je to doba u kojem su živjeli René Descartes, Pierre Corneille, Galileo Galilei, Rembrandt, Rubens i Velasquez. Kardinal je vladao praktički do svoje smrti, koja ga je zatekla na današnji dan 1642. godine. Pokopan je u kapeli sv. Uršule u zgradi znamenite pariške sveučilišne ustanove Sorbonne.


Komentari