Na današnji dan

Francuska podijeljena u departmane (1789.)

Departmani otprilike odgovaraju općinama i uvedeni su tijekom Francuske revolucije. Bilo je raznih prijedloga – od onih prema kojima bi svaki departman trebao biti oblika pravilnog kvadrata sa stranicama duljine 72 kilometra, do onih koji predlažu prirodne, odnosno geografske granice. Na kraju su prihvaćene geografske granice, koje je predložio grof Mirabeau. Dana 21. prosinca 1789. Francuska je podijeljena na 83 departmana. Kriterij za njegovu veličinu bio je vrlo jednostavan. Od glavnog grada departmana do njegove granice ne smije biti više od jednog dana jahanja konjem. Zakon je stupio na snagu 4. ožujka sljedeće godine. 

Niti jedan departman nije nazvan prema povijesnim imenima, nego su dobili isključivo geografske nazive. Svaki je departman imao svoju skupštinu, koja je birala predsjednika i izvršni organ vlasti. Tijekom stoljeća broj departmana i njihovo financiranje mijenjali su se ovisno o tome tko je bio na vlasti. Najveći broj departmana Francuska je imala u doba Napoleona – njih čak 130 – zbog proširenih granica države. 

Danas je Francuska administrativno podijeljena u 101 departman i čine 13 regija. Kako Francuska ima i prekomorske posjede, pet departmana nalazi se izvan Europe. To su Guadeloupe u Karipskom moru, Martinique na Karibima, Francuska Gvajana u Južnoj Americi, Réunion u Indijskom oceanu i Mayotte kod Madagaskara. Najmanji europski departman je Pariz. Svaki departman ima oznaku, koja stoji na registarskim tablicama, u poštanskom broju i broju socijalnog osiguranja. 

Piše: Marsela Alić


Komentari