Na današnji dan

Francuska kolonizacija Teksasa u doba Luja XIV. – 1685.

Francuska ekspedicija osnovala je koloniju nazvanu Fort Saint Louis.

Francuski istraživač René-Robert Cavelier de La Salle osnovao je 20. veljače 1685. godine koloniju na području današnjeg Teksasa. Bila je to najzapadnija francuska kolonija tog vremena. Francuzi su do tada zaposjeli već znatan teritorij na području današnje Kanade, a upravo je spomenuti istraživač de La Salle poduzeo 1681. godine prijelomnu ekspediciju tijekom koje je proputovao cijelu rutu od današnje Kanade pa niz rijeku Mississippi sve do Meksičkog zaljeva. De La Salle je u ime francuskog kralja Luja XIV. položio pravo na praktički cijeli središnji dio današnjeg SAD-a, a to je područje stoga nazvano Louisiana.

René-Robert Cavelier de La Salle se u mladosti pridružio Isusovačkom redu, no na kraju nije položio pune zavjete i nije postao svećenikom. Brat mu je, inače, postao katolički svećenik sulpicijanac.

De La Salle se u dvadesetim godinama života iz Francuske odselio na područje današnje Kanade koje se zvalo Nova Francuska (franc. Nouvelle-France). Ondje je dobio plemićku titulu i vlastelinstvo (franc. seigneurie). Kad se nakratko vratio u Francusku dogovorio se s kraljem Lujom XIV. da osnuje koloniju na području Meksičkog zaljeva. Navodno je kralj inzistirao na tome da ekspedicija doplovi onamo morem kroz Meksički zaljev, a ne da putuje kopnom iz područja današnje Kanade. Premda je de La Salle tražio samo jedan brod, na kraju su s njim isplovila četiri plovila i stotinjak kraljevih vojnika. Ukupan broj ljudi na ekspediciji kretao se oko 300.


Ekspedicija se iskrcala na obali Teksasa i osnovala je ondje koloniju nazvanu Fort Saint Louis. S kolonistima je bilo i šest katoličkih misionara te desetak žena i djece. Nažalost, ta najisturenija francuska kolonija nije se dugo održala. Ipak, Francuska se nije odrekla prava koje je polagala na Teksas sve do 1762. godine.

piše: Dražen Krajcar

Komentari