Na današnji dan

Francisco Franco došao na čelo države u Španjolskoj (1936.)

Dana 1. listopada 1936. godine general Francisco Franco javno je proglašen španjolskim generalisimusom (španj. Generalísimo) i šefom države (španj. Jefe del Estado). Proglašenje je objavljeno u Burgosu, povijesnom glavnom gradu Kastilje. Postavši šefom države, Francisco Franco preuzeo je ovlasti dotadašnje Vlade nacionalne obrane – nacionalističkog organa koji je do tada vladao Španjolskom u ratu protiv republikanaca. Uspostavljena je diktatura u kojoj je Francu dan i naslov Caudillo (hrv. vođa).

Naslov Caudillo korišten je u Španjolskoj za Francisca Franca slično kao Führer u Njemačkoj za Hitlera ili Duce u Italiji za Mussolinija. Tako je u Španjolskoj korištena fraza: “Una Patria, un Estado, un Caudillo” (hrv. “Jedna domovina, jedna država, jedan vođa”), slično kao u Njemačkoj “Ein Volk, ein Reich, ein Führer” (hrv. “Jedan narod, jedna država, jedan vođa”).

Komentari