Na današnji dan

Fran Kurelac – predvodnik narodnog preporoda u Primorju (1811.)

Književnik, filolog i predvodnik narodnog preporoda u Hrvatskom primorju Fran Kurelac rodio se u ličkom mjestu Bruvno 14. siječnja 1811. godine. Iako se školovao u raznim mjestima (Prag, Beč, Pešta, Bratislava) nije završio studij, a kao samouk naučio je sve slavenske i brojne druge jezike. Bio je učitelj hrvatskog jezika u Rijeci te staroslavenskog u Đakovu. Nakon što je 1867. postao član JAZU-a posvećuje se isključivo znanstvenom radu.

Proučavao je običaje i jezik gradišćanskih Hrvata (Jačke, 1871), istraživao hrvatsku književnost i jezik, objavljivao stare tekstove, sakupljao narodne pjesme (Runje i pahuljice), bavio se etimološkim istraživanjima… Zauzimao se za književno-jezično jedinstvo slavenskih naroda u duhu tadašnjih ideja, ali je pritom imao jasna stajališta o hrvatskom nacionalnom pitanju i nije se odricao hrvatskog imena. Osnivač je Riječke filološke škole i zagovornik književnoga jezika kao spoja svih triju narječja i jezika starih pisanih spomenika. Od ostalih njegovih djela spomenimo O preporodu knjige slovinske na jugu, Kako da sklanjamo imena, Govori iz rimskieh pisac na hrvatski preveo…, Recimo koju, Vlaške reči u jeziku našem i mnoga druga.

Fran Kurelac preminuo je 1874. godine u Zagrebu.


Komentari